ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดบุรีรัมย์ ออกอากาศ 24 ชั่วโมง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง มีทั้งรายการเพลง และสาระน่ารู้ด้านการเงิน สุขภาพ และธรรมะ

รายการหลัก
  • เช้าทันโลก
  • ข่าวเข้มประเด็นข้น
  • รู้ใช้ เข้าใจเงิน
  • แผนที่ผู้บริโภค
  • คิดระหว่างบรรทัด
  • ย้อนอดีต สู่อนาคต
ดีเจหลัก
  • สังกมา สารวัตร
  • ดร. สุรพงษ์ มาลี
  • อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล
  • ประจักษ์ มะวงศ์สา
  • บัญชา ชุมชัยเวทย์
  • จิตติมา ทวาเรศ
การติดต่อ
112 ถนนจิระ ตำบลในเมือง , อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , จังหวัดบุรีรัมย์ 31000, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด