Culture Wave 88.75 FM Bangkok

ข้อมููลหลัก

คลื่นวัฒนธรรม 88.75 ถ่ายทอดเสียงจาก DDTV สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของประชาชน สำนักข่าวพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่วัดดวงแข เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

คติพจน์

คลื่นวัฒนธรรมเพื่อศาสนาศิลปะ และประชาชน

การติดต่อ

ที่อยู่: วัดดวงแข, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
โทร: +66 22195154
เว็บ: www.8875fm.com
อีเมล: 8875fm@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/DDTVCFM8875

แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด