ข้อมููลหลัก

คลื่นมิติข่าว 90.5 เป็นคลื่นวิทยุในเครือเนชั่น ผลิตข่าวต้นชั่วโมงและรายงานสถานการณ์ต่างๆ วิเคราะห์ข่าวเจาะลึก รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลในข่าว โดยผู้ดำเนินรายการจากเนชั่นทีวี

รายการหลัก
  • พูดนอกสภา
  • Insider Talk
  • เก็บตกจากเนชั่น
  • เงินทองต้องรู้
  • ลับคมธุรกิจ
  • กีฬาทั่วทิศ
ดีเจหลัก
  • ทนง ขันทอง
  • ธรรญฐ์ฌนก ศรีธเนศชัย
  • กนก รัตน์วงศ์สกุล
  • ธีระ ธัญไพบลูย์
  • วีณารัตน์ เลาหภคกุล
  • วีระ ธีรภัทร
การติดต่อ
1858/51-62 ชั้น 12,13 , ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา , เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด